Valprogram

Borgerlig Samverkan i Örebro Pastorat

Kyrkopolitiskt program

Kyrkoval

17 september 2017

 

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

 

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Kristdemokrater för en levande kyrka

 

Svenska kyrkan vilar på evangelisk och demokratisk grund. Kyrkan ska genom ord och handling förkunna Guds kärlek för att ge tillit, livsmod och glädje hos

människor och finnas till för alla i livets olika skeden och livsomständigheter.

Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda, dem som vigts till tjänst och övriga

anställda.

Kandidaterna för Borgerlig samverkan i Örebro pastorat har, förutom en kristen grundsyn, borgerliga värderingar men bedriver inte specifik partipolitik .

Vi vill arbeta för :

' att barn och ungdomsarbetet får en central plats i våra församlingar.

' att våra församlingar ska samarbeta över gränserna.

' att stärka de ideella insatserna i pastoratet.en ansvarsfull förvaltning av kyrkor, fastigheter och ekonomiska tillgångar.

 

Kyrkas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva

undervisning, diakoni och mission.

 

I Örebro pastorat vill vi att detta ska synas genom att

' stimulera utvecklingen av gudstjänstlivet i pastoratet

' ge hög prioritet åt kyrkans pedagogiska arbete med barn och unga för att ge dem en positiv kontakt med kristen tro och kristna värderingar

' det finns en stark diakonal inriktning genom kontakter och samtal med såväl enskilda personer som genom samarbete med samhällets sociala verksamheter samt Örebro Stadsmission.

' i olika former erbjuda fördjupning i kristen tro samt stimulera till frivilligengagemang

' aktivt delta i Svenska kyrkans internationella

humanitära engagemang genom att fortsätta avsätta medel och delta i insamlingskampanjer

 

 

 

Valinformation

Vid kyrkovalet väljer du förtroendevalda till tre nivåer i Svenska kyrkan. Lokalt till Kyrkofullmäktige i Örebro, på stiftsnivå till Stiftsfullmäktige och på nationell nivå till Kyrkomötet.

 

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat har gemensam lista på lokal nivå, men till de två övriga nivåerna har varje nomineringsgrupp egna listor.

 

Observera att det är personval, du har möjlighet att kryssa dina kandidater.

 

Röstberättigad

Den som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan är röstberättigad. Röstkort kommer i brevlådan. På röstkortet

finns information om vallokal och öppettider.

 

 

För ytterligare information om Borgerlig samverkan i Örebro pastorat kan du kontakta

Annica Zetterholm, annica.zetterholm@svenskakyrkan.se, tel 019- 154222 (Gruppledare)

Ingegerd Flock Andersson, ingegerd.flock-andersson@svenskakyrkan.se

Ingrid Tvelin, ingrid.tvelin@svenskakyrkan.se

Lennart Eriksson, lennart.eriksson@svenskakyrkan.se

 

Sidan skapad av: Håkan Zetterholm

Sidan skapad av: Håkan Zetterholm