Hem

Borgerlig Samverkan i Örebro Pastorat

Kyrkoval 17 september 2017

 

 

2017-10-15

 

Nu finns det slutliga valresultatet publicerat. Klicka på länken "VALRESULTAT" så kan du få fram dels mandatstödet och även personvalsrösterna.

 

2017-09-18

 

TACK för att så många gick och röstade i går. Din röst har gjort skillnad. Vår nomineringsgrupp fick några hundra fler röster än valet 2013. Men eftersom så många fler gick och röstade, gjorde det att vi tappade 3 mandat i kyrkofullmäktige. Så snart det slutliga valresultatet är klart så kan vi börja diskutera med övriga nomineringsgrupper. Det är inte givet vilka som kommer att samarbeta eller om man väljer att arbeta ensam utan någon koalition.

Vi återkommer när det reslutatet finns.

 

2017-09-05

 

I fliken DOKUMENT finns att läsa fler frågor och svar.

 

2017-07-31

 

Här kommer ett utökat svar på fråga som ställts till nomineringsgrupperna med anledning av kyrkovalet.

 

Fråga:

Min upplevelse är att svenska kyrkan varit väldigt tyst gällande hur kristna idag fördrivs och förtrycks på många håll i världen. Kristna är i princip på väg att bli utrotade i bl a Mellanöstern och jag tycker att det är hemskt att det inte protesteras mer. Min fråga till er är hur svenska kyrkan bäst kan stötta sina plågade trosfränder.

 

Vårt hela svar är:

Vi håller med dig i att det inte talas så mycket om detta. Givetvis är det inte bra. Ändå är det så att fler och fler konverterar till kristendomen. Det gör också att det uppmärksammas mer hur förföljda de som konverterar blir.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat anser att det är viktigt att värna om alla människor oavsett vilken religion de har. Det vi inte ställer oss bakom är det förtryck som finns. Vi anser att de olika uppror som kristna kyrkor drivit, är bra för att fler får upp ögonen för hur det ser ut i världen.

Svenska kyrkans olika upprop har varit mycket bra. Då menar vi både det s.k. Påskupproret och senare Julupproret. På 10 dagar hade 30 000 namnunderskrifter samlats in.

Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. Namninsamlingens tre krav till regeringen är; ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Kyrkorna har en lång tradition av att möta asylsökande och nyanlända. Erfarenheterna från det arbetet bekräftar det självklara: närhet till familjen, tillit till andra människor och samhället är grundläggande för ett barns utveckling.

Vi vill ha en öppen kyrka med lokal förankring. Vår tro är att varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var man bor. För de som är utsatta, ensamma eller på flykt ska kyrkan vara en förebild och en trygg famn. Kyrkan behöver tydligt bemöta främlingsfientlighet, vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med ensamkommande barn.

 

Sidan skapad av: Håkan Zetterholm