Dokument

Borgerlig Samverkan i Örebro Pastorat

Här samlar vi dokument som du kan ladda hem och skriva ut.

 

Fråga om unga ledare (PDF)

 

Fråga ang förtryck (PDF)

 

Webbsvar på frågor om kyrkans roll och att många lämnar kyrkan (PDF)

 

Valprogram 2017 (PDF)

 

Valprogram 2013 (PDF)

 

Valkandidater 2017 (PDF)

 

Valkandidater 2013 (DOCX)

 

Debattartikel 8 september i Nerikes Allehanda

Du vet väl om att det är kyrkoval 15 september.

 

Val gör vi alla under vår livstid. Vilka val vi gör vet vi bara själv om. Ett val inom svenska kyrkan betyder att vi alla som har rätt att rösta väljer vilka personer som fyra år framåt ska förvalta folkkyrkan och vårt kulturarv. Örebro pastorats kyrkliga allians har satt upp mål för att detta ska kunna förverkligas.

 

Varje människa är unik. Genom att ge varje individ möjligheter till självbestämmande, kan det unika hos var och en växa allt starkare. Svenska kyrkan har genom sitt unika nätverk möjligheten att förverkliga evangeliet.

 

Vår kyrka med stark lokal förankring är en förutsättning för engagemang i verksamheten. Kyrkans uppgift är att ta tillvara människors längtan efter livsinnehåll och gemenskap. Några av församlingens medlemmar väljs till att ta ansvar, det är ett fantastiskt förtroende men skapar också förväntningar, vi känner oss starka och har viljan att bygga vår framtida kyrka.

 

Viktiga medel för detta är:

- Barn- och ungdomsverksamheten sätter vi alltid i fokus.

- Diakoni i ett samhälle med många behövande är en verksamhet som ges stor prioritet.

- Vi vill stödja att människors kompetens och engagemang tas tillvara i församlingarnas arbete. Samverkan mellan församlingar är bra, men församlingen måste få besluta om de aktiviteter som skall finnas.

- Ett utåtriktat arbete där kyrkan har goda kontakter med skola, arbetsplatser och föreningslivet.

- Främja samverkan med andra samfund och kyrkor samt ha dialog med andra religioner

- Gudstjänst ska även i fortsättningen finnas i alla våra kyrkor.

 

I en tid då många människor känner sig utsatta och upplever mycket av stress och krav så bör kyrkan vara en positiv motkraft som erbjuder tillfällen till aktivitet, vila, stillhet och eftertanke. Kyrkan skall finnas för alla människor - för människor som tror, söker och tvivlar. Örebro pastorats kyrkliga allians vill att kyrkan skall ha öppna kanaler till alla människor så att de känner stöd under livets alla skeden.

 

Din röst den 15 september hjälper oss att forma framtidens kyrka i en positiv riktning.

 

För Örebro pastorats kyrkliga allians

Annica Zetterholm, gruppledare

Göran Pettersson

Ingegerd Flock-Andersson

Lennart Eriksson

 

 

 

Sidan skapad av: Håkan Zetterholm

Filer som finns på denna sida är av blandade format, därför kan vi inte garantera att du kan öppna alla.

 

De vanligaste formaten är PDF och DOCX.

 

För att öppna PDF måste du ha Adobe Reader, vilket är ett gratisprogram. Du kan ladda hem det här.

 

För att öppna DOCX måste du ha Microsoft Word med lägsta version 2010. Det är ett program som ingår i microsoft och är inte gratis, men som finns förinstallerat i de flesta PC.